Święty biskup Mikołaj - nasz patron

 

Święty Mikołaju - módl się za nami!

Witamy na stronie parafii św. Mikołaja Bpa w Zgórsku k. Mielca

Zapraszamy w odwiedziny!

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia Bożego 

Chcemy żyć tym Rokiem Jubileuszowym w świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. [...] To program na życie,
który jest trudny, ale zarazem bogaty w radość
i w pokój. Nakaz Jezusa jest zwrócony do tych, którzy słuchają Jego głosu (por. Łk 6, 27). Aby być zdolnymi
do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się
na słuchanie słowa Bożego. [...]
W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia
Boga i przyjęcie go jako własnego stylu życia.
bulla papieża Franciszka "Misericordiae Vultus"

Kancelaria parafialna czynna

w   d n i   p o w s z e d n i e
bezpośrednio po mszy św.

tel. 14 - 682 61 63

3 lipca - odpust w Partyni

ku czci bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej

suma odpustowa o godz. 17.00

Światowe Dni Młodzieży

20-25 lipca tydzień misyjny
dla młodych w parafiach

26-31 lipca obchody centralne
w Krakowie

Oferta pracy dla katechety

Katecheta w Ośrodku
Rewalidacyjno-Wychowawczym
w Pniu (gmina Radomyśl Wielki)

Zajęcia z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi z niepełnosprawnością
intelektualną.

W y m a g a n i a
wykształcenie katechetyczne,

oraz oligofrenopedagogika.

Szczegóły: + 14 682 61 63